Välkommen till Shero.se

Gunnar Erikssons firma har arbetat med webbsidor sedan 1996.

Numera läggs tiden nästan uteslutande på Bukefalos, Sveriges största och mest aktiva hästsida som startades upp redan 1996.

Några andra sidor som det har arbetats med längre tillbaka:

Copyright © 1996-2019, Gunnar Eriksson, Shero.se